หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..