หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..