หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..