หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด ๑๕ ไมครอน X ๓๐๐ เมตร) จำนวน ๓,๙๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด ๑๕ ไมครอน X ๓๐๐ เมตร) จำนวน ๓,๙๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.๐๒/๑๔/๖๒

..เพิ่มเติม..