หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ (HAB)

สำนักงานยาสูบหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ (HAB)

หมวดหมู่ :

นายสุริยา ศรีวังพล ผู้จัดการสำนักงานยาสูบหนองคาย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ (HAB) เรื่อง “การจัดการดินและน้ำในการเพาะปลูกพืช” ณ สำนักงานยาสูบหนองคาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

..เพิ่มเติม..