หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะจ้างทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน ๒๕ ปี และ ๑๕ ปี และช่อชัยพฤกษ์สำหรับคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะจ้างทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน ๒๕ ปี และ ๑๕ ปี และช่อชัยพฤกษ์สำหรับคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..