หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่แถลงข่าวการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

แถลงข่าวการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

หมวดหมู่ :

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการแถลงข่าวการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดยมี นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทยและนายนิคม จันทโร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

..เพิ่มเติม..