หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยสท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการ เป็นผู้แทนจากการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 15 หน่วยงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมเชิงป้องกัน รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

..เพิ่มเติม..