หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์จำนวน 82 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่อง Protos 90 No.16, 17 และ No.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์จำนวน 82 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่อง Protos 90 No.16, 17 และ No.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..