หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (No.6) จำนวน 40,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (No.6) จำนวน 40,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..