หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..