หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่างเอกกสารประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด ๑๕ ไมครอน X ๓๐๐ เมตร) จำนวน ๓,๙๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศร่างเอกกสารประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด ๑๕ ไมครอน X ๓๐๐ เมตร) จำนวน ๓,๙๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่เอกสาร ฝจพ.b.๐๒/๑๔/๖๒

..เพิ่มเติม..