หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tobacco Casing 504 จำนวน 1,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tobacco Casing 504 จำนวน 1,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..