หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ้างการไฟฟ้านครหลวงบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี ที่สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ้างการไฟฟ้านครหลวงบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี ที่สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..