หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่ พิมพ์ตราต่าง ๆ ตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 1,000,000 กล่อง (โดยวิธีคัดเลือก)

จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่ พิมพ์ตราต่าง ๆ ตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด จำนวน 1,000,000 กล่อง (โดยวิธีคัดเลือก)

..เพิ่มเติม..