หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปจากการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปจากการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..