หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง Chiller 02 (B03-1CH02) ที่การยาสูบแห่ง ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง Chiller 02 (B03-1CH02) ที่การยาสูบแห่ง ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..