หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง Chiller 01 (B03-1CH01) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง Chiller 01 (B03-1CH01) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..