หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระวางขนส่ง (นำส่งตัวอย่างใบยาสดเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในใบยา ของชาวไร่ ฤดู 2561/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระวางขนส่ง (นำส่งตัวอย่างใบยาสดเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในใบยา ของชาวไร่ ฤดู 2561/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระวางขนส่ง ตามรายละเอียดที่ ที่แนบพร้อมนี้

..เพิ่มเติม..