หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000CU

ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000CU

..เพิ่มเติม..