หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ก้าวสู่ปีที่ 17

วันสถาปนาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ก้าวสู่ปีที่ 17

หมวดหมู่ :

        นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 17 ณ บางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..