หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่อง Peeling Agricultural produce Complete Set ที่อาคาร (ฺB-04) ไปเก็บไว้ที่อาคาร (ฺB-06) การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่อง Peeling Agricultural produce Complete Set ที่อาคาร (ฺB-04) ไปเก็บไว้ที่อาคาร (ฺB-06) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..