หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร “ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest)”

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร “ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest)”

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร “ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3              ฝ่ายการแพทย์ ให้กับพนักงานที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมตาม Training needs (เฉพาะส่วนกลาง) จำนวน 110 คน โดยเรียนเชิญ พันตำรวจโท ดร. กีรป กฤตธีรานนท์  รองเลขาธิการสำนักงาน      ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยาย

..เพิ่มเติม..