หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมใหญ่ร้านขายส่งยาสูบประจำปีงบประมาณ 2562

การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมใหญ่ร้านขายส่งยาสูบประจำปีงบประมาณ 2562

ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนจากร้านค้าส่งยาสูบ (เอเย่นต์) ทั่วประเทศกว่า 270 ร้านค้า เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาต่างๆ ในการทำการค้าบุหรี่นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรม workshop ร่วมกับเอเย่นต์ เพื่อกำหนดทิศทางและแผนการทำตลาดบุหรี่ในอนาคตอีกด้วย โดยจัดขึ้นระหว่าง วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม 2562  ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..