หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพ เรื่อง “การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงแดดเทียม”

โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพ เรื่อง “การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงแดดเทียม”

หมวดหมู่ :

คลินิกผิวหนังและคณะกรรมการวิชาการฯ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จัดสัมมนาวิชาการสุขภาพการรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงแดดเทียม” 

ให้กับพนักงานยาสูบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 12.30-15.00 . ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์

โดยผศ.แพทย์หญิงเปรมจิต  จันทองจีน  (อาจารย์แพทย์ผิวหนัง  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาลงกรณ์ ม.ธรรมศาสตร์)


..เพิ่มเติม..