หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ribbon LPA Black ขนาด 55 มม. x 830 ม. จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ribbon LPA Black ขนาด 55 มม. x 830 ม. จำนวน 450 ม้วน

..เพิ่มเติม..