หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (E-Bidding)ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (ฝจพ.b.02/10/62) จ้างทำเสื้อโปโลสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (ฝจพ.b.02/10/62) จ้างทำเสื้อโปโลสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..