ซื้อ กาว hot melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์

ซื้อ กาว hot melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม
MX-M564N_20190129_092302
 

..เพิ่มเติม..