ซื้อกาว Hot Melt (No.10) จำนวน 21,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..