หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบ 61 ปี

วันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบ 61 ปี

หมวดหมู่ :

       นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..