หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานหน่วยอาหารและโภชนาการ ชั้น 5 ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย กรุงเทพฯ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานหน่วยอาหารและโภชนาการ ชั้น 5 ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..