หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซม MAIN CIRCUIT BREAKER (MCB) ขนาด 2000 A ของเครื่อง ชิลเลอร์ (B03-1CH01)...

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซม MAIN CIRCUIT BREAKER (MCB) ขนาด 2000 A ของเครื่อง ชิลเลอร์ (B03-1CH01) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..