หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ รวม 2 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ รวม 2 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..