หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ สาขาโรจนะฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ สาขาโรจนะฯ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..