หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสีตาข่ายกั้นหม้อแปลงไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน B-01 อาคารโรงงานหลัก B-02 อาคารศูนย์พลังงาน B-03 อาคารโรงพิมพ์และคลังเก็บพัสดุหีบห่อ B-04 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสีตาข่ายกั้นหม้อแปลงไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน B-01 อาคารโรงงานหลัก B-02 อาคารศูนย์พลังงาน B-03 อาคารโรงพิมพ์และคลังเก็บพัสดุหีบห่อ B-04 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..