หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ไวนิล ขนาด 1.2x2 เมตร พร้อมโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ไวนิล ขนาด 1.2×2 เมตร พร้อมโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย

สำนักงานยาสูบสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ไวนิล ขนาด  1.2×2 เมตร พร้อมโครงไม้)

ตาม รายละเอียดแนบนี้

 

..เพิ่มเติม..