หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ตู้ B๐๒-GRPU-M๐๑/๑-๓อาคาร B๐๓ อยู่ภายในบริเวณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ตู้ B๐๒-GRPU-M๐๑/๑-๓อาคาร B๐๓ อยู่ภายในบริเวณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาBAS 001

..เพิ่มเติม..