หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม.

จำนวน 153,300 ม้วน
ดาวน์โหลด
Download

..เพิ่มเติม..