หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนาฬิกาช้างเบญจรงค์แบบตั้งโต๊ะ บรรจุในกล่องผ้าไหมพร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนาฬิกาช้างเบญจรงค์แบบตั้งโต๊ะ บรรจุในกล่องผ้าไหมพร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..