หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง Chiller 01 (B03-1CH01) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง Chiller 01 (B03-1CH01) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..