หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลางซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๘๐ มม. น้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

ราคากลางซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๘๐ มม. น้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ๖,๐๐๐ CU จำนวน ๖๓๗,๘๔๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..