หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท.ร่วมบริจาคสมทบผู้ประสบวาตภัยใต้

ยสท.ร่วมบริจาคสมทบผู้ประสบวาตภัยใต้

หมวดหมู่ :

      นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินสมทบผู้ประสบวาตภัยใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ผ่านรายการ “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 25621 ณ ห้องส่ง5 อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท

กองสื่อสารองค์กร

News&Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..