หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างทำนาฬิกาช้างเบญจรงค์แบบตั้งโต๊ะ บรรจุในกล่องผ้าไหมพร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำนาฬิกาช้างเบญจรงค์แบบตั้งโต๊ะ บรรจุในกล่องผ้าไหมพร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..