หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุงฯ ณ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุงฯ ณ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..