หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.b.02/02/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาด 1,080 x 8,300 ม. จำนวน...

ฝจพ.b.02/02/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาด 1,080 x 8,300 ม. จำนวน 1,600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..