หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 55

วันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 55

หมวดหมู่ :

      นายสุเมธ ผลมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 55 ณ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..