หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง)ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปขนาด 108 x 21.95 มม. Menthol 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

(ราคากลาง)ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปขนาด 108 x 21.95 มม. Menthol 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 8,193,600 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..