หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด และ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 ชุด และ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/08/62

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..