หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก บริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานการยาสูบ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก บริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานการยาสูบ ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..