หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง)จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(ราคากลาง)จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

..เพิ่มเติม..